• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

WANÅS KONST 

PEDAGOGIK 

Wanås Konsts pedagogiska mission:

Utbilda, inspirera, förändra.

Alla ska ha tillgång till konsten!

 

Wanås Konst Pedagogik

Utgångspunkten för all Wanås Konsts verksamhet är våra utställningar. Vi erbjuder visningar, verkstäder, lov- och fritidsaktiviteter för barn och unga. Varje år möter Wanås Konsts pedagoger omkring tiotusen barn i aktiviteter på Wanås, i skolan och på fritiden.

Vi vet att konst erbjuder en unik möjlighet att skapa gemensamma upplevelser genom aktiviteter, samtal och ett lekfullt utforskande. Att bemötas likvärdigt är en rättighet. Wanås Konsts vision är att alla oavsett bakgrund, förkunskap eller funktionsvariation ska ha tillgång till konsten. Vi strävar efter att skapa bästa möjliga förutsättningar efter era behov. Aktiviteterna ger förtrogenhet med konst och kultur och vi ser dagligen hur konsten inspirerar och hur kreativitet formar unga människors ambitioner och förmågor.

Wanås Konst är stolta mottagare av Region Skånes Kulturpalett 2019! Ur motiveringen: “Årets mottagare av kulturpaletten är en verksamhet som med utgångspunkt i samtidskonst av högsta kvalitet, inspirerar och utmanar barn och unga i hela Skåne. I ett lustfyllt lärande möts unga och konstnärer från hela världen – utifrån visionen att alla ska ha tillgång till konsten, oavsett bakgrund, förkunskaper eller funktionsvariation.”

Wanås Konst är en del av Skånes Konstpedagogiska nätverk och medverkar som besöksmål i Bästa Biennalen, en konstfestival för barn, unga och vuxna.

 

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.