• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2022

Numen/For Use Tape Wanås

Utställningsperiod

7 maj–4 sep, 2022
Öppning 7 maj, 2022
Curatorer Elisabeth Millqvist & Mattias Givell

 

TAPE WANÅS

Numen/For Use är ett industridesignkollektiv som grundades av Nikola Radeljkovic, Sven Jonke och Christoph Katzler i Kroatien 1998. Gruppens har aktivt arbetat med att sudda ut barriären mellan design, arkitektur och scenografi och beskriver sina arbeten som en lekplats för testande av idéer i förhållande till olika uppgifter. På uppdrag av en koreograf gjorde de en installation av tejp som dokumenterade och förhöll sig till dansarna rörelse 2008. Sedan dess har de fortsatt att experimentera med tejp, rep och nät i svindlande former som sträcker sig i olika riktningar ut i rummet.

Formen för installationen Tape Wanås, som skapats särskilt för Wanås Konst, är inte konstruerad digitalt i förväg utan bildas analogt genom görande på platsen och lockar både tanke och kropp till upptäckt. De spretande tejplinjerna i logbyggnaden från 1700-talet visar olika stadier av processen, i en del av installationen har formen bildat en tunnel att krypa in i och på en annan plats finns en öppning att titta upp igenom. Installationen är olika mycket bearbetad och ger inblick i processen och fortsätter utforskande av den gamla, katedralliknade byggnaden som utställningsrum. 

Parallellt med en fascination över materialets möjligheter började gruppen arbeta för att hitta en hållbar ersättare till konventionell tejp och har under en 10-årsperiod gjort efterforskningar för att ta fram alternativ. Steg för steg, och i nära dialog med en tillverkare, har de utvecklat en biologisk nedbrytbar tejpvariant. Installationen på Wanås Konst som både fyller och sprider sig ut ur den 50 meter långa logbyggnaden är den andra med det nya materialet. Den första var på Garage Museum i Moskva 2019 som del av utställningen The Coming World: Ecology as the New Politics 2030 – 2100

 

Numen/For Use är en grupp industridesigners som började arbeta i Kroatien på 1990-talet och idag har bas i Wien och Zagreb och består av Sven Jonke, Christoph Katzler och Nikola Radeljkovic. Under millennieskiftet började medlemmarna arbeta med teater och koreografi i experimentella installationer och så småningom började de ställa ut intrikata installationer av rep och tejp som besökare kan ta del av fysiskt, gå in i och klättra på. Andra projekt i konstsammanhang omfattar bland många Palais de Tokyo (2014) och arkitekturbiennalen i Venedig samma år. I Sverige gjorde de ett projekt för Open Art Örebro 2013.