• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2017

Mammalian Diving Reflex – Grannarna i ditt kvarter

Datum 17 – 18 juni, 2017
Medverkande Mammalian Diving Reflex och elever från Västerskolan, Knislinge
Curator Elin Magnusson


Se filmen på Vimeo.

Som konst- och aktivistgrupp tar Mammalian Diving Reflex aktiv del i samhället och skapar dialog mellan grupper och individer som vanligtvis inte möts. Grannarna i ditt kvarter [These Are the People in Your Neighbourhood] är en performance-promenad i Knislinge utformad och ledd av barn från den lokala skolan. Gruppen lyfter fram en utopisk framtid där unga inte bara tar plats i det offentliga rummet, känner sina grannar och ser butiksinnehavarna som vänner, utan där de också är experter på lokala företag och delar med sig av sin kunskap till vuxna dom deltar i promenaderna.

Mammalian Diving Reflex beskriver sig som en konstnärlig forskningsateljé, arbetet benämns social akupunktur och aktiviteterna kallas Ideal entertainment for the end of the world. Till den tredje versionen av utställningen Rörelse i konsten på Louisiana Museum gjorde Jean Tinguely Étude pour une fin du monde No. 1, en självförstörande maskin. En känsla av brådskande angelägenhet finns i formuleringarna. Tinguely eftersträvade det efemära när han införlivade rök, eld och ljus i sina skulpturer och skrev: ”Verket var tvunget att bara dunsta bort, få människor att drömma och prata, och det skulle vara allt, nästa dag skulle ingenting finnas kvar, allt skulle hamna i soptunnorna igen.” 

På Wanås genomför Mammalian Diving Reflex Grannarna i ditt kvarter [These Are the People in Your Neighbourhood], som de beskriver som ”En performance om en mycket möjlig värld. Det är liten bit utopi.” Titeln är hämtad från det amerikanska barnprogrammet Sesame Street. I ett stående inslag i programmet presenteras olika yrken – läkaren som arbetar hela dagen och handlaren som säljer det du äter – innan de stämmer in i en gemensam sång med programledaren och frågar ”Vilka är människorna i ditt kvarter” som du möter varje dag, när du går nerför gatan? I Mammalian Diving Reflex projekt arbetar unga med konstnärer, på Wanås är utgångspunkten drömmen om ett samhälle där fler känner varandra och sin omgivning. Efter tre veckors arbete genomförs en helg med guidade visningar av 10-åringar från Knislinge, som låter sin publik möta dem som arbetar och har affärsverksamheter i Knislinge. Fokus ligger på vad de unga vill veta och berätta, vad som väcker deras nyfikenhet i mötet med samhället. Knislinge har 3 500 invånare och är Wanås närmaste grannort. Trots en förhållandevis liten befolkningsmängd finns såväl samhällsservice som ett stort utbud av butiker – frisörer, blomsteraffärer, café, cykelhandel, mataffär, pizzerior, fotvård, tandläkare, kiosker, minilivs, vårdcentral och apotek. 

I flera av Mammalian Diving Reflex projekt tar barn och unga aktiv del i samhället, och grupper och individer som annars inte för en dialog med varandra möts. I andra projekt har Mammalian Diving Reflex sammanfört främlingar, som sedan har dansat kind mot kind, och de har lärt barn att klippa hår utan estetiska preferenser i Hair Cut by Children, en performance om tillit till dem som vi en dag överlämnar samhället till, och som genom sina röster kommer att forma det. Mammalian Diving Reflex verkar för samhällelig förändring, det är en kollektiv rörelse som har flyttat konstprojekt utanför museet och inte lämnar något kvar efter att föreställningen är slut.

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.