• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2022

Yoko Ono och Anne Thulin Fokus samling

Utställningsperiod Sommarsäsongen, 2022
 

 

Fokus samling

2022 får besökare till Wanås Konst se mer av två mycket uppskattade konstnärer. Sedan 2010 lyser de röda lekfulla bollarna upp träden i skulpturparken i Anne Thulins konstverk Double Dribble. Nu visas även hennes verk från 1994, Ultra Marin, en monokrom blå målning på en av byggnadernas fasader, som både samsas med och kontrasterar mot omgivningen.

Yoko Onos Wish Trees for Wanås – en instruktion, 14 äppelträd och årligen över 10 000 önskningar från besökarna som skördas – blev en central del av samlingen i samband med hennes utställning 2011. I år visas även hennes andra verk som tillhör skulpturparken, Skyladder. Utöver det gör Ono också ett särskilt tillägg kopplat till det pågående kriget i Ukraina. Textverket Imagine Peace, Föreställ dig fred är utställt i anläggningen som en fortsättning på hennes livslånga uppmärksammande av vikten att förespråka fred.

 

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.