• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2022

Peter Linde Busk Solaris

Utställningsperiod 7 maj–4 sep, 2022. (Linde Busks utomhusverk visas även under höstsäsongen 2022.)
Öppning 7 maj, 2022
Curatorer Elisabeth Millqvist & Mattias Givell

 

 

SOLARIS

Wanås Konst presenterar Peter Linde Busks första utomhusskulptur. Motivet är pumpan, formen och ritualen som förknippas med Halloween intresserade Linde Busk, men i hans version blir den en vit skulptur med titeln Solaris, över 4 meter i diameter och stor som ett rum att gå in i. Det nyproducerade verket visas tillsammans med en utställning av hans målningar, reliefer, grafik och collage, från 2015 och framåt, som ger inblick i ett myllrande mångfasetterat konstnärskap som väckt internationell uppmärksamhet.

Materialutforskande är en central del av Linde Busks praktik och att använda skiftande processer och media tillsammans med lusten att ständigt lära nya ting är en drivkraft i arbetet med nya konstverk. I nära två år har han tagit fram recept, material och teknik för att göra skulpturen i pappersmassa, ett arbete kombinerat med ständigt närvarande konstnärliga gestaltningsfrågor. Han har valt bort traditionella material som brons och de vanliga ersättarna fiberglas eller epoxi-material som resin, de senare material som åldras dåligt och har plastens alla miljöproblem. Den bearbetade ytan känns igen från hans andra konstverk, han blandar det föreställande och det abstrakta, och ofta ses en eller flera karaktärer i centrum mot en förtätad, bearbetad bakgrund. Återkommande är även att tidigare verk och överblivet material återanvänds och letar sig in i nya konstverk som delar i en relief eller i fantastiska mosaiker komponerade av unika bitar i ett ständigt pågående kretslopp.


Photo Lars Gundersen

Peter Linde Busk (f. 1973, Köpenhamn) är utbildad på Slade School of Fine art, London; Hunter College of Art, New York; Royal Art Academy, London och  Kunstakademie Dusseldorf. Efter att ha haft sin bas i Berlin flyttade han sin ateljé till Danmark 2018. Där tilldelades han The New Carlsberg Art Award 2020. Han har för närvarande ett pågående Artist in Residency i Pietrasanta i Italien. I Sverige har han tidigare ställt ut på Borås konstmuseum 2017.