• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2023

Carola Grahn

Utställningsperiod 6 maj–5 nov, 2023
Vernissage 6 maj, kl 11–16

6 maj öppnar årets stora utställning ute i skulpturparken med konstnären Carola Grahn (f. 1982) som utforskar den moderna människans relation till naturen, riter och heliga platser. 

Med avstamp i samisk världsbild utforskar Grahn den moderna människans relationer och föreställningar om naturen. I skulpturparken söker hon sig djupare in i riter, offer och magi och prövar med fantasi en dröm om att stå i kontakt med den besjälade skogen. I installationer som ofta innehåller inslag av mörk humor och populärkulturella referenser får hon oss att reflektera över maktförhållanden, planetens framtid och vårt eget levnadsätt.  

Jag är intresserad av att se djupare i vad den samiska kosmologin kan spela för roll i dagens sökande efter ett mer hållbart förhållningssätt till naturen och jordens resurser. Är det möjligt att tänka sig en besjälad natur och vad skulle det i så fall innebära för vår moderna livsstil? (Carola Grahn)

Under utställningsperioden som sträcker sig från maj till november kan besökaren ta del av flera programpunkter som knyter an till utställningen i form av liveupplevelser och öppna verkstäder i Wanås Konst Studio.

Carola Grahn (f. 1982 Jokkmokk, Sápmi, verksam i Malmö) arbetar konceptuellt i en rad olika medium där hon på ett lekfullt sätt utmanar stereotyper som ofta rör hennes samiska ursprung med fokus på teman som maktstrukturer och sociala konstruktioner. Grahn tog examen från Kungliga Konsthögskolan 2013. Hon har under de senaste åren haft en omfattande nationell och internationell utställningsverksamhet och mottog 2021 Asmund och Lizzie Arles skulptörpris. Carola Grahn finns representerad i samlingarna på bl a Statens Konstråd och Moderna Museet.