• Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

 • Beatrice Alemagna
  Vi går till parken, 2019

 • Martin Jacobson
  Katedralen, 2018

 • Jenny Holzer
  Wanås Wall, 2002

 • Katarina Löfström
  Open Source, 2018

 • Malin Holmberg
  I will stop loving you, 2010

 • Sarah Schwartz
  Mother, 1990

Konstprojekt 2021

Vår på Wanås konst

Medverkande Katarina Löfström och Kimsooja
Utställningsperiod Från 6 mars, 2021

Vårsäsongen i skulpturparken startar 6 mars med att Katarina Löfströms glittrande Open Source (Cinemascope) från 2018 återuppförs. Inne i konsthallen visas även helt nya videoverk av Löfström. Det är också sista chansen att se installationen To Breathe av Kimsooja i Långlogen. Konsthallen erbjuder full service med shop och öppet café – med restriktioner för ett tryggt besök

Nyinstallation i skulpturparken

Katarina Löfström ser sina konstverk som abstrakta målningar av ljus och rörelse. Hennes konstverk är likt skärmar – uppslagna mellan henne och betraktaren. I skulpturparken reser sig hennes verk Open Source (Cinemascope), 2018. Cinemascope är ett bildformat som introducerades 1953 för visning av 35 mm-film. Panoramaformatet har inspirerat konstverkets gestaltning, titel och dimensioner. Metallställningen som bär skärmen är konstruerad av metalltross, en konstruktion som återfinns på scener och utomhusbiografer. De tusentals paljetterna som täcker skärmen speglar den omgivande naturen och vindens rörelse löser upp motivet och skapar en ständigt pågående, föränderlig bild.

I sambaned med att Löfström fick Filmformpriset 2019 skrev curator Björn Norberg i jubileumsantologin Filmform 1950 – 2020:

Open Source (Cinemascope)… är ett verk som expanderar idén om vad film kan vara och som sammanfattar mycket av det som Katarina Löfström hittills arbetat med. Den stränge puristen kanske inte skulle kategorisera installationen som just rörlig bild, den består nämligen av hundratals små metallbrickor som reflekterar omgivningen, men i Löfströms portfolio tar den ändå plats bland hennes filmer på ett självklart sätt. Brickorna bygger upp en filmduk eller en slags monitor där varje bricka blir en pixel som spelar upp en ständig reflektion av omgivningen.

Inne i konsthallen presenteras två nya videoverk, som ofta i Löfströms filmer testas vårt seende, fastän utgångspunkten är specifik är vi oklara på vad vi ser, men fångas av kombinationen bild och musik.

Sista chansen

Fram till 11 april finns chansen att se Kimsoojas installation To Breathe som var en del av hennes utställning 2020. I den gamla långlogen från 1750 har Kimsooja installerat ett golv som speglar omgivningen och visar takkonstruktionen som reser sig som en katedral med högsta punkt 14 meter upp. Kimsooja arbetar återkommande med ljus och speglar som ett sätt att med små medel uppmärksamma oss på vår omgivning. På spegelgolvet ger hon plats åt betraktaren att vandra ut och bli en del av konstverket. På andra sidan av den över 50 meter långa byggnaden har hon arbetat med tyg i sprickor i väggen. I det stora utrymmet samsas konstverk som får oss att betrakta på långt och nära håll. Hennes verk både fyller rummet och lämnar det tomt – hela byggnaden blir en upplevelse och upplevelsen är hennes konstverk.

Den norska konstnären Marit Rolands utställning har fått nya datum och kommer att öppna i september 2021.

Om Katarina Löfström

Katarina Löfström (född 1970), är utbildad vid Konstfack och bor och arbetar i Stockholm. Hon arbetar framför allt med video, digitala animationer och skulpturala installationer som tänjer på perceptionens gränser. Löfström arbetar gärna med audiovisuellt formspråk och är intresserad av optiska fenomen, ofta i relation till ljud. Under senare delen av 90-talet jobbade hon med kommersiell film tillsammans med regissören Jonas Åkerlund, och skrev bl a manus till popvideos för Madonna, Prodigy och Moby innan hon återgick till sin egen konstnärliga praktik. Hon har sedan dess arbetat med utställningar och offentliga gestaltningar i Sverige och internationellt. 2020 visade hon en version av installationen i skulpturparken på Nybroplan i Stockholm, Open Source (Panavision). Löfström har bland annat ställt ut på Bonniers Konsthall, Malmö Konsthall, och Norrköpings Konstmuseum. 2019 tilldelades hon Filmformpriset för sina betydande insatser inom videokonst. Hon är bland annat representerad på Moderna Museet i Stockholm och Neuer Berliner Kunstverein.

MISSION

Wanås Konst producerar och förmedlar konst som utmanar och förändrar synen på samhället. Vi verkar i konstens och kulturens framkant, där den utvecklas, påverkar och förändrar.

VISION

Samtidskonst och kultur för alla. Alla – oavsett bakgrund, kapacitet eller funktionsvariation – ska ha tillgång till konsten, erfarenheten och upplevelsen.

KÄRNVÄRDEN

Excellens och tillgänglighet. Allt som produceras och förmedlas ska vara av högsta kvalitet och tillgängligt för alla.